25. 08. 2023 Nainstalovali jsme elektronový mikroskop.

V srpnu jsme pro náš projekt získali elektronový mikroskop Tescan Vega čtvrté generace. Přístroj můžeme s nadsázkou označit za nevšední kombinaci lokálního produktu (vyrobeného v Brně-Kohoutovicích), který nám má zajistit nadregionálně významné výsledky. Elektronová mikroskopie představuje významný analytický nástroj pro výzkum archeologických nálezů. Naše Vega je vyrobená v konfiguraci s wolframovým vláknem jako zdrojem elektronů, s  dostatečně velkou komorou pro analyzované archeologické nálezy a se stolkem umožňujícím široký rozsah rotace v různých osách pro usnadnění manipulace s analyzovanými předměty. Prostřednictvím skenování (metoda SEM) můžeme vytvářet přesné snímky povrchu artefaktů ve zvětšení 2x – 1 000 000x, integrovaný energiově disperzní spektrometr (metoda EDS) nám umožňuje neinvazivně zjistit materiálové složení předmětu. S pomocí mikroskopu budeme v průběhu následujících čtyř let analyzovat stovky šperků a oděvních součástí z velkomoravských aglomerací v Mikulčicích a ve Starém Městě – Uherském Hradišti. Snažíme se tak zjistit ryzost šperků objevených na různých pohřebištích v rámci obou aglomerací. Rádi bychom rovněž odpověděli na otázku, zda se liší v materiálovém složení jednotlivé komponenty šperků a co nám mohou tato zjištění prozradit o výrobní technice a distribuci elitních artefaktů. Důležité jsou pro nás rovněž zjištění spojená s památkovou ochranou nálezů, např. detekce korozních produktů nebo konzervačních a restaurátorských zásahů.