14. 10. 2023 Workshop s kolegy z Ústavu přístrojové techniky.

V naší nové laboratoři elektronové mikroskopie jsme přivítali mentory z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, kolegy doc. Viléma Nedělu a dr. Evu Tihlaříkovou. Doc. Neděla je ve své mateřské instituci vedoucím skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, která se specializuje primárně na výzkum širokého spektra obtížně pozorovatelných vzorků, převážně v rámci nevodivých a biologických vzorků, včetně dynamických in-situ experimentů. Jeho tým tak dokáže pozorovat v komoře elektronového mikroskopu např. živé roztoče, led nebo mikrokapsle s živými buňkami. Je nám ctí, že nám členové právě této laboratoře pomáhají s implementací elektronového mikroskopu na našem pracovišti a archeologické nálezy jsou rovněž jednou z oblastí jejich výzkumného zájmu.